Landingpage – Video List

videos:[
{
videoType:”youtube”,
title:”Yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân – Một cành mai”,
youtubeID:”hCUyjMqfiLk”,
thumbImg:”https://luxfuni.com/wp-content/themes/nvmtheme/images/poster.jpg”,
description:”Nhạc Trung Quốc hay”,
},
{
videoType:”youtube”,
title:”Yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân – Một cành mai”,
youtubeID:”hCUyjMqfiLk”,
thumbImg:”https://luxfuni.com/wp-content/themes/nvmtheme/images/poster.jpg”,
description:”Nhạc Trung Quốc hay”,
},
{
videoType:”youtube”,
title:”Yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân – Một cành mai”,
youtubeID:”hCUyjMqfiLk”,
thumbImg:”https://luxfuni.com/wp-content/themes/nvmtheme/images/poster.jpg”,
description:”Nhạc Trung Quốc hay”,
},
]

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trống