Bàn ăn mặt gốm C8-Chị Kim Ria-Chung cư Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám

0