Bàn ăn thông minh B68-Chị Thủy-Tòa CT1A, KĐT thành phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng

Bàn ăn thông minh B68-Chị Thủy-Tòa CT1A, KĐT thành phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng-1
0